Waarom railkokers?

Voordelen van railkokersystemen

Het railkokersysteem staat ook wel bekend onder de namen stroomrailsysteem en busbarsysteem. Het systeem wordt toegepast voor de horizontale en verticale distributie van energie.

Deze energiedistributiesystemen zijn uit modules opgebouwd en zijn bedoeld voor gebouwen waar flexibele, elektrische energietoevoer een vereiste is. Denk bijvoorbeeld aan kantoorgebouwen, hotels, productiecentra, datacentra, scholen, ziekenhuizen, warenhuizen en andere gebouwen met een groot aantal verdiepingen.


Railkokers vormen in veel gevallen een perfect alternatief voor kabels. Heeft u vragen over railkokersystemen of wilt u advies om het juiste systeem te vinden? Neem gerust contact op met Busbar Systems.

Lees de 15 redenen om te kiezen voor railkokers

Flexibele energiedistributie

 1. Railkokers hebben een zeer compacte structuur. Hierdoor nemen railkokers meestal aanzienlijk minder ruimte in beslag dan kabels.
 2. De installatiekosten van railkokersystemen vallen vrijwel altijd lager uit dan de combinatie van kabels en kabelladders.
 3. Railkokers zijn in de meeste gevallen voorzien van geleiders van aluminium en daardoor vrijwel altijd goedkoper dan (koperen) kabels, zeker bij langere trajecten.
 4. Railkokerelementen kunnen eenvoudig worden toegevoegd, weggenomen of verplaatst na de oorspronkelijke installatie, wat besparingen in tijd en geld oplevert.
 5. Met behulp van railkokersystemen is het eenvoudig en veilig om energie af te tappen met behulp van aftakkasten. Deze aftakkasten kunnen gemakkelijk en snel verplaatst of in aantal uitgebreid worden.
 6. Het grote aantal aftakpunten maakt het mogelijk om de railkokerinstallatie al in een vroeg stadium te ontwerpen, zelfs al voordat de definitieve locatie van de verbruikers bekend is.
 7. Railkokers hebben een behuizing van plaatstaal, waardoor de warmte optimaal afgevoerd kan worden. De koeling van railkokersystemen is dus beter dan die van kabels.
 8. Dankzij de robuuste structuur is de kortsluitvastheid van railkokersystemen veel hoger dan die van kabelsystemen, vooral bij de hogere amperages.
 9. Railkokersystemen worden conform vaststaande normen ontwikkeld. Uit voorgedrukte tabellen is het daarom eenvoudig om de kortsluiteigenschappen, spanningsval, afmetingen en gewicht van de railkokerinstallatie vooraf te berekenen.
 10. De inductieve reactantie van de EAE-railkokersystemen is zeer laag. Als gevolg van de lage weerstand en impedantie is de spanningsval van de railkokers veel geringer dan bij kabels.
 11. Dankzij de compacte structuur en de plaatstalen behuizing van de railkokersystemen genereren deze geen elektromagnetische verstoring van datasystemen.
 12. Railkokersystemen geven geen risico op het zogenoemde schoorsteeneffect bij brand, dankzij de compacte structuur (type KB/KX) of interne brandweringen (type KO).
 13. De railkokersystemen en aftakkasten branden niet, verplaatsen geen vlammen en veroorzaken geen giftige gassen (bijvoorbeeld halogenen) in het geval van brand.
 14. Naast alle technische en functionele voordelen geeft het gebruik van railkokersystemen een moderne look aan de installatie en het gebouw.
Overtuigd? Neem contact op